Начало Новини Всички Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 23 - 27.07.2018 Г.

Навигация

www.troyan.bg

Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 23 - 27.07.2018 Г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 23 Юли 2018 09:10

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 юли 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

Община Троян


На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Балабанско:   Зона Вилите, Мах.Магунска, Мах.Факирска, Район Центъра

На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Балканец:   идент. 73198.268.24, М.  Бельово , Краю Колев, Мах.Жална, Мах.Караниколти, Пенчо Тодоров, Христо Петков, Чучул, Янко Войвода

На 23.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Голяма Желязна:   Ганчо Моев, Георги Бенковски, Желязвенска Комуна, Марин Гачев, Марин ив Кинкин, Мах.Сойчанско, Октомврийска, Петко Доневски, Симеон Маринов, Тринайсет Века България, Цано Драголов

На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ - Голяма Желязна:   Мах.Чолдарско, Тринайсет Века България

На 24.07.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Гумощник:   Клиновци, Мах.Реката, УПИ I кв.35, Цанко Влаховски, Чакърска

На 24.07.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян:   9-та, Васил Попстефанов, Даскал Петър Атанасов, иван Лалев, Кичура, Стара Планина, Червено Знаме

На 24.07.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Орешак, Общ. Троян:   Кирил и Методий, Мах.Баба Стана, Осъм, Стара Планина

На 25.07.2018 г. /09:30 - 14:00 ч./ - Троян, Общ. Троян:   Акад.Ангел Балевски, кв.Ливадето, Ливадето, Мах.Дудевска, Мах.Сеновоза, Общ.Червянска Лъка

На 25.07.2018 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Троян, Общ. Троян:   Ген.Карцов, Христо Смирненски

На 25.07.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ - Троян, Общ. Троян:   Христо Смирненски

На 26.07.2018 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Черни Осъм:   Акациева, Амбарица, Бай Паскал, Врачовска, Девети Септември, Дружба, Първи Май, Стара Планина, Цонка Дамянова

На 26.07.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Шипково:   Ангел Дръндаров, Бор, Васил Левски, Георги Димитров, Капитан Никола Войновски, Кирил и Методий, Ръждавец, Стадион

На 27.07.2018 г. /12:30 - 16:00 ч./ - Шипково:   Ангел Дръндаров, Вежен, Ковачевец, Ръждавец, Слънчев Бряг

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

CEZ GROUP

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.