Начало Новини Всички Супервизията – акцент на Петата информационна среща по проект „Приеми ме 2015“

Навигация

www.troyan.bg

Супервизията – акцент на Петата информационна среща по проект „Приеми ме 2015“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 17 Октомври 2018 12:32

Супервизията – акцент на Петата информационна среща по проект „Приеми ме 2015“


Супервизията като пряк път за професионализиране на екипите по приемна грижа и на приемните семейства бе основната тема на Петата информационна работна среща по Проект „Приеми ме 2015“, в която взеха участие администратори, началници и социални работници от 28-те областни екипа по приемна грижа (ОЕПГ), членове на Координационния експертен съвет към проекта, представители на националния екип за неговата организация и управление. Представители от Областния екип по приемна грижа-Ловеч бяха началник екип Цветослава Атанасова и социалният работник от Изнесено работно място- гр. Тетевен Дичка Антонова.

Ръководителят на проекта Огнян Христов обясни избора на точно тази тема като акцент на информационната среща, като подчерта, че супервизията следва да заеме своето място в предложението за финансов стандарт на услугата „приемна грижа“ и изтъкна спецификата на супервизията като споделено пространство, в което се придобиват знания, умения, нови подходи и увереност в действията. „Супервизията не е анкета, проведена от супервизора, който не е нито инспектор, нито „проверяващ“ – подчерта Христов. - Когато е ефективна тя трябва да показва къде има дефицити и в резултат на заключенията при супервизията приемните семейства следва да получат конкретна подкрепа.“

Гост лекторът Весела Банова, заместник-председател и терапевтичен директор на сдружение „Дете и пространство“,  оцени високо новаторските елементи в проекта „Приеми ме 2015“ и специално заложената като основополагаща супервизионна дейност. Г-жа Банова дефинира приемната грижа като изобретение на модерното общество в подкрепа на „страдащите семейства“, което има най-хуманния облик и безусловна перспектива у нас и по света.

В раздвижена и посрещната с огромно внимание презентация Весела Банова и психологът от сдружението „Дете и пространство“ Блага Банова очертаха същността, принципите, целите и практиките на супервизиите и обученията на специалисти по социална работа и приемни родители. „В условията на взаимно уважение задачата на супервизията е да придружи екипите по приемна грижа, а екипите да придружат приемните родители по общия и труден път към страдащите души на деца и семейства“, обобщи Весела Банова.

Предвид темата на работната среща от Областния екип в Ловеч заявиха, че супервизията е главен елемент в подкрепата на приемните семейства, както и в подобряване на взаимодействието между служителите от екипа, приемните родители и експертите от териториалните дирекции „закрила на детето“.

 


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.