Начало Новини Всички Преди първото редовно заседание на Общински съвет Троян беше откритa ремонтираната заседателна зала

Навигация

www.troyan.bg

Преди първото редовно заседание на Общински съвет Троян беше откритa ремонтираната заседателна зала Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 26 Октомври 2018 09:54

Преди първото редовно заседание на Общински съвет Троян беше откритa ремонтираната заседателна зала


На 25 октомври, в навечерието на Димитровден – ден на строителя, беше открит салонът в общинската администрация. Кметът Донка Михайлова, председателят на ОбС-Троян инж. Пенков, проектантът арх. Методиева, изпълнителят инж. Лиляна Цанкова и ръководителят на проекта – Пламенка Гечева откриха ремонтирания салон. Общински съветници, служители на администрацията, граждани и медии уважиха събитието.

Кметът Михайлова изказа благодарности на изпълнителите и отличи усилията им салонът да е в завършен вид за градския юбилей. Инж. Цанкова определи проектът като проект на жените, тъй като неговото планиране и реализиране се е ръководило изцяло от дамски екип и благодари на общинското ръководството за доверието.

През 2018 г. Община Троян отново получи одобрение за финансиране по проект „Красива България“ пред Министерство на труда и социалната политика.

Общината беше сред одобрените 35 общини с проектното си предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян, находящ се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1. Общият бюджет на проектното предложение възлиза на 179891 лева с ДДС, като Община Троян получи Финансиране от ПКБ с ДДС: 71956 лева и осигури съфинансиране, в размер на 107935 лева.

В хода на реализиране на проекта е изпълнен цялостен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване на община Троян. Изградена е нова подова конструкция, чрез която са повдигнати нивата на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване до нивото на главното фоайе на общината. В пространството пред подходите им е обособено място за изчакване със седящи места. Изградено е ново изкуствено осветление. Днес салонът е вече с нова, модерна визия и функционалност.

В деня на откриването беше проведено и първото редовно заседание на Общински съвет-Троян, след тържествената сесия на 14 октомври.

 

Станислава Вачева

"Връзки с обществеността"