Начало Новини Всички Заместник-кметът Ангел Ангелов участва в сформиране на учредителен комитет във връзка с управление на Старопланински туристически район

Навигация

www.troyan.bg

Заместник-кметът Ангел Ангелов участва в сформиране на учредителен комитет във връзка с управление на Старопланински туристически район Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 03 Декември 2018 08:00

Заместник-кметът Ангел Ангелов участва в сформиране на учредителен комитет във връзка с управление на Старопланински туристически район


На 28 ноември, в Община Велико Търново се състоя учредителна среща, във връзка със създаване организация за управление на старопланински туристически район (ОУТР). Представител на Община Троян беше заместник-кметът Ангел Ангелов, а участие в срещата взе и експертът от общинската администрация – Христо Ангелов.

Проведената среща е във връзка със сключения през месец юли договор на Министерство на туризма, по проект  № BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малките и средни предприятия (МСП) в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите райони“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма, посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) в деветте туристически района на България.

В учредителния форум участваха представители на общини, държавни институции, експерти от Министерството на туризма, на туристически организации и др. Съгласно чл. 22 от Закона за туризма, (1) Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от: 1. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район; 2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района; 3. една областна администрация от територията на туристическия район.

Концепцията за туристическото райониране, създадена от Министерството на туризма, предвижда Велико Търново да бъде център на Старопланинския район.