Начало Новини Всички 15 проектни предложения представиха гражданите на „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2019 г.

Навигация

www.troyan.bg

15 проектни предложения представиха гражданите на „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2019 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 07 Май 2019 12:35

 

12 проекта получават финансиране, за 1 предстои да бъде направена нова финансова сметка, за да може да се включи в средствата, които Община Троян осигурява за проекта, а за две проектни предложения ще се търси възможност за финансиране на следващ етап. Това е резултатът от 19-я обществен форум в Троян.

На 24 април, в Информационно-културен център премина обсъждането, оценяването и класирането на проектните предложения, подадени за участие в общинската програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“ 2019 г. Интересът към програмата остава траен. Реализирането на съвместни проекти между структурите на гражданското общество или други обществено ангажирани лица и местната власт се превърна в традиция за община Троян, която с всяка изминала година утвърждава партньорството между страните и допринася за изпълнението на обществено значими дейности.

В определения в поканата срок до 22.03.2019 г. бяха подадени 17 проектни предложения, на обща стойност 63 675,45 лв. Исканото от програмата финансиране е в размер на 44 276,75 лв., което значително надвишава предвидените в общинския бюджет средства от 30 000 лв.

Две проектни предложения бяха оттеглени – едното за оформяне на градинка и две паркоместа в Троян и проектно предложение „Почистване, озеленяване и изграждане на алея за отдих към водопад „Лопушница“, находящ се на река Лопушница, приток на река Коман, подадено от кметство с. Калейца, тъй като същото беше подадено за участие и в конкурса „Обичам природата и аз участвам“ и е одобрено за финансиране в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. На общественото обсъждане бяха представени 15 бр. проектни предложения. Гражданите, формирали няколко работни групи, които оценяваха проектите, класираха представените предложения, както следва от първо до 12-то място: НЧ „Наука - 1870 г.“ Троян (Арт ателие по изобразително изкуство и иконопис в НЧ „Наука - 1870 г.“, гр.  Троян); НЧ „Развитие 1898 г.“, с. Орешак (Санитарните възли в полза на самодейци, гостуващи състави и потребители); Сдружение 34 -ти Троянски полк (Краеведските книги - път към опознаването на родния край); НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Троян (По повод 100 - годишния юбилей на НУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Троян изработване на постоянна изложба пред училището и паметна плоча); СУ „Св. Климент Охридски“ - Троян („Да дебатираш на високо равнище - 1520м н. в.“ - Второ национално дебатьорско състезаниe „Амбарица OPEN 2019 г.“); НЧ „Зора 1922 г.“ - с. Терзийско (Прогонване на диви животни (язовци) от приземното помещение на сградата на читалището и подмяна на вратите му за предотвратяване на повторното им заселване); ИК „Следи на героизма“, чрез Сдружение ТД „Балканска звезда“ (Възпоменателна пътека Никола Войновски); Кметство с. Орешак (Почистване, озеленяване и естетизиране на площад „Патриарх Максим“); Сдружение „ТЕРРА“ (Лятно кино с. Орешак - благоустройство на средата за културен начин на живот); НЧ „Отец Паисий 1927 г.“ - с. Гумощник (Лятна читалня и кът за игри на децата на с. Гумощник и за отдих на големите); Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ с. Ч. Осъм (Закупуване на осветителни тела, озвучителна техника и охранителна система на храм „Свети Георги“, с. Черни Осъм); НЧ „Искра 1898 г.“, с. Калейца (Подмяна на входна врата на читалищен салон с. Калейца). Проектът на ОУ „Иван Хаджийски“ - Троян (Кулинарен кабинет „Мастър шеф“) предстои да бъде преработен. Без финансиране към момента останаха: МНХЗПИ - Троян (Създаване на учебно помагало – каталог на ценни движими културни ценности, собственост на Музей на занаятите - Троян) и СУ „Васил Левски“, Троян (Укрепване на „Кътове за отдих“ чрез изграждане на подпорна стена 2-ри етап). Кметът Донка Михайлова изрази удовлетворението на Община Троян за активността на гражданите и организациите и през 2019 г. и определи всички представени проекти като много смислени и нужни. Именно затова пое ангажимент при актуализация на бюджета да предложи на Общински съвет-Троян да бъдат заделени средства за реализиране и на последните два проекта, макар и на по-късен етап.