Начало Новини Всички Заповед № 798 / 02.07.2019 г. относно забрана движението по улици в село Борима за времето от 17.30 часа на 13.07.2019 г. до 01.00 часа на 14.07.2019 г.

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 798 / 02.07.2019 г. относно забрана движението по улици в село Борима за времето от 17.30 часа на 13.07.2019 г. до 01.00 часа на 14.07.2019 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 03 Юли 2019 10:23

З А П О В Е Д

№ 798 / 02.07.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението по случай организираното общоселско тържество от НЧ „Напредък 1908“ – с. Борима,

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1. За времето от 17.30 часа на 13.07.2019 г. до 01.00 часа на 14.07.2019 г. ЗАБРАНЯВАМ:

- движението на ППС по ул. „9-ти септември“. В участъка, в който улицата се кръстосва с улиците „Петко Дочев“ и „Минко Дочев“ и попада в обособената зона на централния площад.

- движението на ППС пренасочва по ул. „Петко Дочев“ и ул. „Минко Дочев“.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез Кмета на селото.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян