Начало Новини Всички Заповед № 978 / 09.08.2019 г. относно организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир "Успение Богородично".

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 978 / 09.08.2019 г. относно организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир "Успение Богородично". Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 09 Август 2019 16:22

 

З А П О В Е Д

№ 978 / 09.08.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

Променям, допълвам точка 4, от моя Заповед № 937 / 31.07.2019 г., касаеща организация на движението във връзка с честването на предстоящият храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”. Същата да се чете както следва:

  • ОПРЕДЕЛЯМ време за зареждане на търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на „Традиционен панаир на занаятите – Орешак 2019“ от 08.00 часа до 10.00 часа.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ - Орешак.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ
И.Д. Кмет на Община Троян,
съгласно Заповед № 933 / 31.07.2019 г.