Начало Новини Всички Заповед № 1015 / 19.08.2019 г. относно ски бягането с ролкови ски в свободен стил за купата „ТРОЯН 2019“

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1015 / 19.08.2019 г. относно ски бягането с ролкови ски в свободен стил за купата „ТРОЯН 2019“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 19 Август 2019 14:00

З А П О В Е Д

№ 1015 / 19.08.2019 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите и състезателите участващи в ски бягането с ролкови ски в свободен стил за купата „ТРОЯН 2019“. Недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.За времето от 11.00 часа до 14.00 часа на 24.08.2019 г. да се създаде временна организация на движението на ППС по пътя за махала „Длъжковска“, в участъка от входа на гробищният парк до кръстовището пред училището в махалата.

2.Движението на ППС да става само след изричното разпореждане на органите на полицията, когато по трасето няма състезатели.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

 

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян,

съгласно Заповед № 933 / 31.08.2019 г.