Начало Новини Всички Попълване на електронен формуляр по процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Навигация

www.troyan.bg

Попълване на електронен формуляр по процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 14 Май 2020 08:16

За улеснение на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК е подготвен специален видео клип, който пряко показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения: https://youtu.be/wqXdlANA11g

Кандидатстването по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр като неговото подаване, заедно с придружителните документи, става чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).