Министър-Председателят Бойко Борисов посети важни обекти в Троян Печат
Новини - Актуални
Петък, 26 Юни 2020 16:01

На 25 юни Министър-Председателят на Република България Бойко Борисов, заедно с вицепремиера Томислав Дончев, министрите Владислав Горанов (Министър на финансите) и Младен Маринов (Министър на вътрешните работи), заместник-министъра на МРРБ Николай Нанков, както и с Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – Георги Терзийски посетиха Троян.

Посещението на Премиера е само ден, след като стана ясно, че Министерски съвет взе решение за отпускане частично финансиране на трета клетка на депото за твърди битови отпадъци в размер на 2,560 млн. лв. През изминалия петък кметът Донка Михайлова проведе среща с Вицепремиера Томислав Дончев, като внесе молба за частично финансиране на трета клетка на депото за твърди битови отпадъци.

Първата спирка от посещението на представителите на Правителството бе новоизграждащата се сепарираща и компостиращата инсталация (обект „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“).

Още едно важно събитие се състоя по време на посещението – дадено бе начало на работата по изграждане на моста при бензиностанция „Лукойл“. За започване работите по обект „Пътна връзка между ПЪТ II-35 и ПЪТ III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154,28“; подобект Мост над река Осъм при км 0+121,37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336-1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян“, Председателят на УС на АПИ Георги Терзийски и кметът Михайлова разписаха Акт 2 за даване на строителна линия на обекта.  Проектът включва построяването на нов мост над река Бели Осъм и на пътна връзка между път II-35 Троян - Ловеч и път III-357 Троян - Орешак. Новото съоръжение ще бъде с дължина 43,2 метра. Ще се рехабилитират и 100 метра от съществуващия път II-35 Троян - Ловеч. Проектът е в резултат на подписано през 2017 г. споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“, представлявана от тогавашния Председател на УС инж. Дончо Атанасов и Община Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова. Цялостната инвестиция възлиза на над 2,4 млн. лв. Съфинансирането от Община Троян е в размер на 156 569 лв. Общината вече е изпълнила по-голямата част от своите ангажименти, свързан процедурите по обявяване на ПУП, с предпроектни проучвания, проектиране, одобрение на технически проекти и издаване на строителни разрешения. Община Троян ще осигури финансиране и ще реализира дейности по изграждане на улично осветление в района, в размер на около 80 000 лв. Останалата част от финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет.

Премиерът успя да посети Пожарната и Районното управление на МВР в града.

Кметът Михайлова и Председателят на ОбС-Троян инж. Пенков поставиха още две важни теми – целогодишната проходимост на Троянския проход, като бе постигнато споразумение АПИ да започне подготовка на техническо решение и да се търси финансиране в рамките на следващия програмен период, чрез еврофондовете. Поставена бе и темата за финансиране изграждането на нова спортна зала на Троян. Разговорът ще продължи през месец септември, като има нагласа Правителството да финансира половината от изграждането на залата, а останалата половина да остане за общинския бюджет.

По време на посещението стана ясно, че в същия ден АПИ започва работа и по южния вход на града, който троянци очакват от дълго време.

Посещението на Премиера включваше освен работна среща в Община Троян с кмета Михайлова и Председателя на ОбС-Троян и посещение на фирма „Калинел“ ЕООД.