Решение на комисия относно обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Природонаучен музей – село Черни Осъм Печат
Новини - Актуални
Сряда, 01 Юли 2020 15:18

Решение на комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г.

Комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Природонаучен музей – село Черни Осъм, община Троян

Реши:

Допуска до събеседване кандидата Павлина Иванова и определя дата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. от 11.00 часа в салона на Община Троян.