Начало Новини Всички ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

Навигация

www.troyan.bg

ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 02 Юли 2020 12:04

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед №ОХ-470/19.06.2020г. на министъра на отбраната е обявена 1/една/ вакантна длъжност във военнo формированиe 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Кандидатите за назначаване на вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и на Правилата за условията и реда за функциониране на Център за елитен спорт (Приложение към Концепцията за физическата подготовка и спортно-състезателната дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия). В съответствие с чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ, кандидатите, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключване на договора за военна служба не са навършили 40 (четиридесет) години.

Срокът за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Ловеч е 10.07.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.