Обява за приемане на 32 (тридесет и двама) оркестранти на военна служба Печат
Новини - Актуални
Сряда, 02 Септември 2020 07:44

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ №№ ОХ-634/11.08.2020 г. и ОХ-680/20.08.2020 г. е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 32 (тридесет и двама) оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър, Военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“ и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

 

 • Да имат средно или по-високо образование.
 • Да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – към датата на приемане на военна служба да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.
 • Да са годни за военна служба.
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да нямат друго гражданство.
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".
 • Да покриват нормативите за физическа годност.
 • Да са психологично пригодни.

 

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч – До 23.10.2020 г.

Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

 • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
 • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.