Начало Новини Всички Съобщение за срока за подаване на декларации и заявления за съдове за битови отпадъци за 2021 година

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение за срока за подаване на декларации и заявления за съдове за битови отпадъци за 2021 година Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 02 Септември 2020 10:44

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми граждани и ръководители на предприятия,

Срокът за подаване на декларации и заявления по чл.19, ал.1 и ал.2 и чл.19а, ал.4 от Наредба № 7 за съдове за битови отпадъци за 2021 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2020 година. Декларации по образец се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ 55 или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка. Заявленията се подават в ОП „Комунални услуги“, находящо се на ул. „Л. Каравелов“ 42, ет. 3.

 

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”