Начало Новини Всички Обява за 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. 24430 - Троян/ Военно-географската служба

Навигация

www.troyan.bg

Обява за 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. 24430 - Троян/ Военно-географската служба Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 16 Октомври 2020 15:57

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №31, тел. 068/ 603 973

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е 2 /две/ длъжности за офицери във /ф.в. 24430 - Троян/ Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина със ОКС „бакалавър“ по специалности „Компютърни системи и технологии“ или „Геодезия“

Изисквания за заемане на длъжността:

- да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен-Ловеч: До 13.11.2020 г.;

Информация за длъжностите, необходимите документи и условията за кандидатстване може да се получи от:

  • ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ
    гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ 31, тел.: 068 603973; 0886 558614;
  • На интернет страниците на Министерството на отбраната и Централното военно окръжие.