Начало Обявления Обявление № ОБ-ТСУ-КР-8 / 31.01.2017 г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № ОБ-ТСУ-КР-8 / 31.01.2017 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 01 Февруари 2017 08:56

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ОБ-ТСУ-КР-8

град Троян, 31.01.2016 г.

Община Троян, Ловешка област, съобщава, че със заповед № 21/06.01.2017 г. на Кмета на Община Троян е одобрено Частично изменение на плана за регулация и застрояване на парцел VІІ - „За търговски комплекс” в кв. 57 по регулационния план на І и ІІ микрорайон на град Троян, като същия се преотрежда „За обществени и социални дейности”.

Настоящата Заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаването и, чрез кмета на Община Троян, пред Административен съд –  Ловеч.

Преписката е изложена в сградата на Община Троян II ет., стая № 31.