Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-15 / 22.02.2017 г.

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-15 / 22.02.2017 г. Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 16 Март 2017 14:29

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

№ Об-ТСУ-КР-15

гр. Троян, 22.02. 2017 г.

 

 

Община Троян, Ловешка област, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за изменение на уличната регулация между квартали 15, 17, 19 и 30 по плана на град Троян / Улица “Хан Аспарух”, гр. Троян/.

При несъгласие с проекта, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в  едномесечен срок от публикуване на обявлението в държавен вестник заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

Проектът е изложен в сградата на Община Троян II ет., стая  № 31.