Начало Обявления Обявление за отчуждаване на части от недвижим имот в град Троян, кв. Попишка

Навигация

www.troyan.bg

Обявление за отчуждаване на части от недвижим имот в град Троян, кв. Попишка Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 22 Март 2017 14:16

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за предстоящо отчуждаване на части от недвижими имоти – частна собственост, които части попадат в Пояс І на санитарно - охранителна зона “Речно водохващане Бляховско” в землището на гр.Троян, кв. ”Попишка”, община Троян

На основание чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.38, ал.1 от Закона за водите и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 

УВЕДОМЯВАМ

 

за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава ІІІ от Закона за общинската собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин, собствениците на части от имоти, които части попадат в Пояс І на санитарно - охранителна зона “Речно водохващане Бляховско” в землището на гр.Троян, кв.”Попишка”, община Троян, както следва:

 

Собственици

Имот / част от имот №......../

Площ на имота / частта (дка)

Вид на имота

Местонахождение

Стойност на обезщетението в лв.

н-ци Минко Цвятков Петков

73198.333.45

0,702

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

5 030

н-ци Христо Цвятков Кърпелски

73198.333.46

0,251

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 798

н-ци Георги Маринов Баковски

73198.333.59

2,135

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

15 296

н-ци Минко Маринов Банчев

73198.333.44

0,239

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 713

н-ци Инко Христов Ганковски

73198.333.27

0,187

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 340

н-ци Йовчо Найденов Рундешки

73198.333.28

0,332

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

2 379

н-ци Симеон Пенчев Симеонов

73198.333.55

0,212

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 534

Мариана Кинова Петкова

Иванка Кинова Якимова

73198.333.30

0,019

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

138

Спортно-туристически център Перелик

73198.333.14

0,185

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 355

н-ци Георги Маринов Баковски

73198.332.7

1,774

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

11 120

Тодор Михалов Михов

73198.332.8

0,252

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

2 138

н-ци Пенчо Христов Ганковски

73198.332.47

0,343

Ливада

кв. Попишка,

гр. Троян

49,05

н-ци Найден Минков Атанасов

73198.332.12

0,227

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

1 666

н-ци Стана Минкова Рундешка

73198.332.13

0,731

Гора

кв. Попишка,

гр. Троян

5 366

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Троян и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на общината.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян