Начало Обявления Уведомление относно публично заседание за оценка и класиране на идеен проект за изграждане на обект "Малък пазар"

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление относно публично заседание за оценка и класиране на идеен проект за изграждане на обект "Малък пазар" Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 25 Май 2017 07:24

 

„Общински пазари” ЕООД гр. Троян уведомява, че на 30.05.2017г. /вторник/ от 11.00 часа в Административната сграда на дружеството, находяща се в гр.Троян, ул.”Опълченска” № 1а, ет.2, ще се проведе публично заседание на комисията назначена със Заповед №19/05.05.2017 г. за оценка и класиране на идеен проект за изграждане на обект „Малък пазар”.

На заседанието ще се обявяват резултатите от оценяването и класирането, ще се отворят пликовете с надпис „Идентификация на участника” и ще се съобщят имената на участниците, чиито предложения са класирани.

На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.