Начало Обявления "Общински пазари" ЕООД - Троян обявява резултатите от класирането на участниците в конкурса за "Цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда "Малък пазар" и инфраструктура"

Навигация

www.troyan.bg

"Общински пазари" ЕООД - Троян обявява резултатите от класирането на участниците в конкурса за "Цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда "Малък пазар" и инфраструктура" Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 31 Май 2017 15:08

 

О  Б  Я  В  А

на основание т. 2. 2. на Раздел V от Конкурсната документация

 

"Общински  пазари" ЕООД - Троян обявява резултатите от класирането на участниците в конкурса за "Цялостен идеен проект за изграждане на обществено обслужваща сграда "Малък пазар" и инфраструктура", както следва:

І място:   Участник № 5 - 82.18 т. - "АДА - Агенция Дизайн и Архитектура" АД, гр. София, представлявано от Иво Д. Панталеев

ІІ място:  Участник № 1 - 53.61 т. - "АРК ПРОЕКТ" ООД, гр. Габрово, представлявано от  инж. Румен Б. Матев

ІІІ място: Участник № 4 - 49.10 т. - "ТРОЯНАРХ" ЕООД, гр. Троян, представлявано от арх. Пенко Терзиев

ІV място: Участник № 2 - 37.26 т. - ЕТ "АСО - Пламен Цанев", гр. Велико Търново, представлявано от Пламен Цанев

V място:  Участник № 6 - 35.62 т. - "10 АРХИТЕКТИ"  ЕООД, гр. София, представлявано от Ивайло Петков.

 

Декласирани  участници в конкурса са:

Участник № 3 - "ТАЛ ПРОЕКТ" ЕООД, гр. Елин Пелин, представлявано от Борислав Кръстев – поради не спазване условията за анонимно участие в конкурса.

Участник № 7, за който беше установено, че липсва плик с надпис "Идентификация на участника".