Начало Обявления Обява за публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост

Навигация

www.troyan.bg

Обява за публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Вторник, 07 Ноември 2017 15:12

 

На основание заповед №1397 / 02.11.2017 год. на кмета на община Троян,

 

О Б Я В Я В А

публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост, както следва:

 

Марка на МПС

Рег. номер

Идентификационен

номер на МПС

/VIN/

Двигател

Начална тръжна цена

(без ДДС)

1

Авт. УАЗ 374106

ОВ 6354 АН

XTT374106K0015358

91002565

1 176 лв.

2

Бетоновоз Волво FL10

ОВ 1487 АM

YV2F2B9D9LA340161

791221670

10 640 лв.

3

Бетоновоз Волво F12

ОВ 6606 АM

YV2H2B5D1LA339360

TD122F100155276

13 664 лв.

4

Двигател ЯМЗ-2363

-

-

1002011-А

2760 лв.

 

Тръжната документация, за всяко едно от МПС и двигателя, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.11.2017 год., включително.

Оглед на моторните превозни средства и двигателя ще се извършва всеки присъствен ден, в рамките на работното време на общинска администрация, до 17 часа на 22.11.2017 год., след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от началната тръжна цена за всяко моторно превозно средство и двигателя, ще се внася в “Общинска банка” - АД, клон Ловеч, офис Троян, по сметка BG 72 SOMB 9130 33 32096501, банков код 13073532, в срок до 16.30 часа на 22.11.2017 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.11.2017 год., включително.

Търгът ще се проведе на 24.11.2017 год. от 10,00 часа в Информационно – културния център  на Община Троян, пл.”Раковски” №1 (до сградата на бившето кино).

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 01.12.2017 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на моторните превозни средства и подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.11.2017 год., включително.

До участие в публичния търг няма да се допускат лица, които към датата на провеждането му, имат финансови задължения към Община Троян, както и лица, на които договорите с общината са били прекратени по тази причина или поради неизпълнени клаузи по сключени договори.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян