Начало Обявления Обява относно изработването на проект на план за регулация за частично изменение на регулационния план (ПР за ЧИРП) на с. Бели Осъм, община Троян, на ул. Стоян Българенчето

Навигация

www.troyan.bg

Обява относно изработването на проект на план за регулация за частично изменение на регулационния план (ПР за ЧИРП) на с. Бели Осъм, община Троян, на ул. Стоян Българенчето Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 01 Декември 2017 15:55

Общинска администрация гр. Троян съобщава, че в Държавен вестник бр. 95 от 28.ХІ.2017 г. е обнародвано,  при условията на чл. 128, а л. 1 ЗУТ изработването на  проект на план за регулация за частично изменение на регулационния план (ПР за ЧИРП) на с. Бели Осъм, община Троян, на ул. Стоян Българенчето в обхвата на ОТ 305-308-309-314 -315-316 -318- 31 9 -32 0 -321-32 2 -32 4 -32 5 -32 8 -3 42 -3 41-3 4 4. Н а основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересувани те лица могат да напра вя т писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.

 

ИЗТЕГЛИ ПРОЕКТЪТ В PDF ФАЙЛ ОТ ТУК!!!

Забележка: Приблизителната големина на файла е 30 MB.
В зависимост от скоростта на интернет връзката ви, може да е нужно повече време за изтегляне на PDF файла!!!