Начало Обявления Заповед №748 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местността "Беликов рът", землище град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед №748 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местността "Беликов рът", землище град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 03 Юли 2019 12:12

 

ЗАПОВЕД

748 / 26.06.2019 г.

На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-1 от 31.01.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и Решение № 13 от Протокол № 10/08.05.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-7/12.02.2019 год. от „ТРОЯ БИЛД” ООД

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с  идентификатор 73198.79.2, местността „Беликов рът”, землище град Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „За обществено обслужване – Пункт за техническо обслужване на автомобили”, заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване).

Устройствени показатели:  Зона – Соп; Застрояване – свободно; Плътност = max 80%;  Кинт = max 1,2; Озеленяване = min 20%.

Транспортен достъп до имота по път ІІІ-357 от републиканската пътна мрежа.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-79-2-shema.pdf)ИзтеглиСхема 73198.79.2336 Kb