Начало Обявления Заповед №750 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местност "Къпинчо", землище на град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед №750 / 26.06.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот в местност "Къпинчо", землище на град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 03 Юли 2019 12:53

 

ЗАПОВЕД

750 / 26.06.2019 г.

 

На основание  чл. 129, ал. 2 и  чл. 59, ал. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение КЗЗ-03-3 от 29.03.2019 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч и решение № 6 от протокол № 12/05.06.2019 год. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и Заявление с вх. № ГА-13-26/08.04.2019 г. от Васил Тодоров Василев

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с  идентификатор 73198.321.40 в местност ,,Къпинчо“, землище на гр. Троян, заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За обществено обслужване”.

Устройствени показатели:  Зона – Оо; Застрояване – свободно; Плътност = max 50%;  Кинт = max 1,5; Озеленяване = min 20%.

Транспортен достъп до имота по съществуващ местен път.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-321-40-shema.pdf)ИзтеглиСхема 73198.321.40236 Kb