Обявление Об-ТСУ-КР-153 от 17.12.2019 г. Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 19 Декември 2019 10:54

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-153

гр. Троян,  17.12.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч, oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 98 от 13.12.2019 г. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПР за ЧИРП) в квартал 323 по плана на град Троян – кв. „Лъгът“. Променя се трасето на улица между ОТ 921-995, като се добавят четири нови точки и се прокарва улица с ОТ 921-2281-2282-2283-2284-995 в условията на чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ. Обособява се нов квартал 430.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-obyavlenie-ob-tsu-kr-153-17122019.pdf)ИзтеглиСхеми към Обявление Об-ТСУ-КР-153 от 17.12.2019 г.962 Kb