Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Общински гори
Брой подкатегории: 2
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Общински гори Файлове: 5
Подкатегории:
2017 Подкатегории: 13 Файлове: 43
2018 Подкатегории: 7 Файлове: 14
Файла:
Заповед №149 от 16.02.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Предотвратяване възникването на пожари в земеделските земи и горския фонд от запалени стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти.

Дата 16-02-2018 18:01:59 Размер 78.16 KB Изтегляне 5

Горскостопански план на Община Троян - обяснителна записка

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-11-2017 18:53:04 Размер 2.42 MB Изтегляне 133

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител на област Ловеч относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ловеч.

Дата 10-03-2017 10:25:27 Размер 126.86 KB Изтегляне 256

Заповед № 216 /01.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно забрана на пашата в горски територии на селскостопански животни,  на територията на Община Троян.

Дата 07-03-2017 10:25:54 Размер 532.88 KB Изтегляне 271

Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2017г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-11-2016 15:52:14 Размер 512.93 KB Изтегляне 443