Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Води
Води Файлове: 1
Файла:
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Изтегляне 
Изтегляне

Кметът на Община Троян обявява инициатива на "ТС Агроинженеринг" ЕООД , град Троян за откриване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Шарковското", село Врабево.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 03-06-2013 18:08:46
Размер 1.2 MB
Изтегляне 814