Начало Общинска собственост Земеделие Общинска собственост Земеделие Списък на имоти, с НТП – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване определени с Решение № 355 / 16.02.2017 г. на Общински съвет гр. Троян съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Списък на имоти, с НТП – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване определени с Решение № 355 / 16.02.2017 г. на Общински съвет гр. Троян съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Съгласно ЗСПЗЗ „Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. „

 
Данни

Размер 9.18 MB
Тегления 369
Създаден 24-02-2017 11:33:10
Променено на

Изтегляне