Начало Общинска собственост Земеделие Общинска собственост Земеделие Приложение № 2 към Решение №622 / 08.02.2018 г. на Общински съвет град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Приложение № 2 към Решение №622 / 08.02.2018 г. на Общински съвет град Троян

Списък на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни през стопанската 2018-2019 година
Данни

Размер 1.39 MB
Тегления 612
Създаден 23-02-2018 16:27:50
Променено на

Изтегляне