Начало Проект на наредби

Навигация

www.troyan.bg

Проект на наредби

Според чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
11 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел Четвъртък, 14 Юни 2018
12 Проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Четвъртък, 15 Февруари 2018
13 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!) Сряда, 14 Февруари 2018
14 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Понеделник, 12 Февруари 2018
15 Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян 2016-2020 г. Четвъртък, 23 Ноември 2017
16 Предложение за допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (РД-4086 от 15.11.2017 г.) Сряда, 22 Ноември 2017
17 Наредба №5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на Община Троян Петък, 17 Февруари 2017
18 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян Петък, 11 Ноември 2016
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »
страница 2 от 2