Начало Проект на наредби

Навигация

www.troyan.bg

Проект на наредби

Според чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
11 Наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян Петък, 09 Ноември 2018
12 ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН Петък, 09 Ноември 2018
13 Наредба за допълнение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян Петък, 09 Ноември 2018
14 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН Сряда, 27 Юни 2018
15 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРОЯН Сряда, 27 Юни 2018
16 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел Четвъртък, 14 Юни 2018
17 Проект на правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Четвъртък, 15 Февруари 2018
18 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!) Сряда, 14 Февруари 2018
19 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Понеделник, 12 Февруари 2018
20 Проект на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Троян 2016-2020 г. Четвъртък, 23 Ноември 2017
 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »
страница 2 от 3