Начало Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Троян през 2019 г.

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Троян през 2019 г.Данни

Размер 846.04 KB
Тегления 85
Създаден 04-05-2020 15:10:38
Променено на 04-05-2020 15:11:16

Изтегляне