Начало Туризъм Съобщения Съобщения (туризъм) Справка-декларация за броя на реализираните нощувки - актуализация

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Справка-декларация за броя на реализираните нощувки - актуализация

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.

Със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица, следните документи:

  1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ (актуализиран);
  2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ (актуализиран).

Лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки в актуализирания й вариант при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

Източник: http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo-227-302.html
Данни

Размер 91.5 KB
Тегления 1012
Създаден 02-10-2014 09:57:56
Променено на 02-10-2014 10:05:24

Изтегляне