Информираме Ви, че от 14.11.2014 г. строителните дейности продължават в следните участъци:

  • по улица „Любен Каравелов“ – от кръстовището с ул. „Кирил и Методий” до кръстовището с ул. „Минко Радковски“;
  • по улица „проф. Шипковенски“ – от кръстовището с ул.„Стефан Карджа” до кръстовището с ул. „Радецки“.

В тази връзка, посочените участъци се затварят за движение на МПС.

Както е добре известно в периода 25 - 26 октомври 2014 г. на територията на Ловешка област, включително и в община Троян падна обилен снеговалеж. Снежната покривка достигна около 30 - 40 см. В резултат на натрупалия мокър и тежък сняг бяха изпочупени клони и изкоренени дървета, които нападаха по уличните платна и тротоарите и значително усложниха пътната обстановка. Временно бяха затворени основни улици и пътища. Повредени бяха и комуникациите на електроснабдяването, в резултат на което беше прекъснато електрозахранването.

Настъпилото тежко положение временно преустанови работата по Водния цикъл на град Троян, тъй като значително се затрудни доставката на материали, дори стана невъзможна за определен период от време. Особено опасна беше и работната среда на строителните площадки, което направи част от строителните работи технологично невъзможни за изпълнение.

С подобряване на метеорологичната обстановка постепенно се създава организация за продължаване на строително-монтажните работи.

Щом условията позволят, ще започне възстановяване на пътната настилка във вече готовите участъци като:

  • По ул. „Симеон Велики“ - от кръстовището с ул. „34-ти Троянски полк“ до кръстовището с ул. „Христо Смирненски“;
  • По ул. „Захари Зограф“ – от ул. „Симеон Велики“ до паметника на „Кино Кукувишки“;
  • По ул. „Христо Смирненски“ – от ул. „Захари Зограф“ до ул. „34-ти Троянски полк“;
  • По ул. „Здравец“ – от ул. „Радецки“ до ул. „Стефан Караджа“;
  • ж. к. „Буковец“ - лошите метеорологични условия не позволиха да се извърши възстановяването на асфалтовата настилка в квартала, която беше планирана за последната седмица на месец октомври 2014 г.

Ще продължи и работата във всички останали незавършени участъци, за което своевременно ще бъде предоставяна информация.

По улица „Христо Смирненски“, в участъка от ул. „Захари Зограф“ до ул. „34-Троянски полк“, напълно приключи изграждането на канализационната мрежа, заедно със сградните канализационни отклонения. Изпълнени са 200 метра канализационна мрежа. В същия участък започна възстановяването на пътната настилка, като към момента се полага първия асфалтов пласт.

В участъка от ул. „34-Троянски полк“ до ул. „Симеон Велики“ продължава изграждането на канализационната мрежа, като са изпълнени 240 метра. Остават за изпълнение 100 метра канализационна мрежа със съответните сградни канализационни отклонения. Този участък е затворен за преминаване на МПС до приключване на строително-монтажните работи.

По улица „Радецки“, в участъка от ул. „Незабравка“ до ул. „Бочо Донев“, напълно приключиха строителните дейности по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

Изпълнени са 260 метра канализационна мрежа с прилежащите сградни канализационни отклонения и 330 метра водопроводна мрежа със съответните сградни водопроводни отклонения.

В същия участък приключи и текущият ремонт по проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран от Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Запитване от гражданин:

Кога ще приключи ремонта на улиците в ж.к. "Буковец", и ще започне тяхното асфалтиране? Улицата ли продължава на поляната в ж.к. "Буковец" над ЦДГ "Буковец", другата улица в квартала ще продължи ли през поляната? Каква ще бъде съдбата на тази поляна? Ще се осъществят ли строежи по нея?

Страница 4 от 8
Нагоре