• ул. „Генерал Карцов“ в участъка до ул. „Македония“;
  • ул. „Симеон Велики“;
  • ул. „Криволак“;
  • кв. „Черногор“
  • ул. "Димитър Гимиджийски"

В момента се работи в частта от ул. „Балкан“ в посока „Мебел“. Изгражда се канализацията и сградните канализационни отклонения. Прогнозата  е, че дейностите по Водния цикъл по ул. “Македония“ ще приключат до 3 - 4 седмици при подходящо за работа време.

В началото на седмицата започнаха изкопните работи по пътната част за цялостна реконструкция на ул.“Македония“. Тази дейност е по част от проекта на общината по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Там където са приключили изкопните работи, в момента се нареждат бордюрите и ще започне полагането на тротоарните плочи. Основата на пътя ще бъде сменена и ще се положи нова трипластова настилка.

До този момент е изпълнено изграждането на водопроводната мрежа  със сградните водопроводни отклонения по цялата ул. „Македония“ е изпълнено.

В частта от ул. “Ген. Карцов“ до ул. “Балкан“ е изграден вече основният канализационен колектор, сградните канализационни отклонения и уличните оттоци за дъждовните води. На практика дейностите по Водния цикъл на ул.“Македония“ са приключили от ул.“Карцов“ до ул.“Балкан“.

По проекта за втори етап на Водния цикъл се предвижда изграждането на 5 дъждопреливника, целта на които е при проливен дъжд да отвеждат дъждовната вода от улиците в реката. Такова съоръжение, което представлява голяма стоманобетонна шахта, се изгражда в момента при Елпромския мост. Дъното вече е отлято, монтира се армировката и се отливат стените. Необходимо е бетонът да добие необходимата якост, като максималният срок за това е 28 дни. Предвижда се през месец октомври кръстовището да бъде отворено.

Страница 6 от 8
Нагоре