Информираме Ви, че във връзка с продължаване на строително-монтажните работи за изграждане на водопроводна мрежа по ул. "Яворов", в периода от 10.03.2015 г. до 13.03.2015 г. е възможно временно преустановяване на водоподаването в района на ж.к. "Буковец" в интервала от 8:00 до 18:00 часа.

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи по улица "Любен Каравелов" е спряно водоподаването поради настъпила авария в 16.30 часа. Работи се по отсраняване на аварията. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 19.00 часа.

Във връзка с реализацията на проект: "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" от 04.02.2015 г. се затваря за движение кръстовището на ул. "Любен Каравелов" с ул. "Радецки".

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През изминалата година, строителният процес, както и цялостното изпълнение на проекта, бяха съпътствани от редица проблеми, по-съществените от които се изразяваха в следното:

  • Необходимостта от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А” и свързаните с това процедури;
  •  Значителните количества валежи, които многократно поставяха строителя до невъзможност да изпълнява задълженията си;
  • Спрените плащания по ОПОС;

Информираме Ви, че във връзка с продължаване на строително-монтажните работи за изграждане на водопроводната мрежа по ул. „Любен Каравелов“, в периода от 21.01.2015 г. до 28.02.2015 г. е възможно временно преустановяване на водоподаването в интервала от 8.00 до 18:00 часа.

Страница 2 от 8
Нагоре