Изпълнители

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-S-01
Дата 22.10.2013 г.
Изпълнител

ДЗЗД „Траянус” с партньори:

  • „ЮНГ Проект” ООД, гр. София
  • „Ивкомплект” ЕООД, гр. София
  • „Гелак” ООД, гр. София
  • „Осъм Инженеринг” АД, гр. Ловеч
Дейност Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян по инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”
Стойност 25 074 528,73 лв.
Срок 30.10.2014 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-12
Дата 22.10.2013 г.
Изпълнител

Обединение „ПК 2000 – Аква” ДЗЗД с партньори:

  • „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София
  • „Акваинс” ЕООД, гр. София
Дейност Строителен надзор по време на изпълнението на инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”
Стойност 424 800,00 лв.
Срок До издаване на Разрешение за ползване на обекта, но не по-късно от 31.12.2014 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-13
Дата 01.11.2013 г.
Изпълнител „Сиат” ЕООД, гр. София
Дейност Извършване на авторски надзор по време на доизграждането и реконструкцията на канализационната мрежа на град Троян по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”
Стойност 230 914,80 лв.
Срок До издаване на Разрешение за ползване на обекта, но не по-късно от 31.12.2014 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-14
Дата 01.11.2013 г.
Изпълнител „Водоканалпроект-чисти води” ООД, гр. София
Дейност Извършване на авторски надзор по време на реконструкцията на водопроводната мрежа на град Троян по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”
Стойност 25 354,80 лв.
Срок До издаване на Разрешение за ползване на обекта, но не по-късно от 31.12.2014 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-11
Дата 16.10.2013 г.
Изпълнител „Глобъл одит сървисез” ООД, гр. София
Дейност Одит на изпълнението на инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”
Стойност 8 064,00 лв.
Срок 31.01.2015 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-10
Дата 15.10.2013 г.
Изпълнител „Ламбаджиев стандарт” ООД, гр. София
Дейност Провеждане на мерки за информация и публичност за инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87
Стойност 20 532,00 лв.
Срок 31.01.2015 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-U-15
Дата 19.12.2013 г.
Изпълнител „Бим консултинг“ ООД, гр. София
Дейност Осигуряване на подкрепа и съдействие във връзка с организация и управление на инвестиционен проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян
Стойност 96 000,00 лв.
Срок 31.01.2015 г.

 

  
   
Договор № DIR-51011116-C061-D-01
Дата 04.11.2013 г.
Изпълнител „Випимекс“ ООД, гр. Плевен
Дейност Доставка на оборудване за административни цели при изпълнението на инвестиционен проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян“
Стойност 3 745,20 лв.
Срок 25.11.2013 г.
Нагоре