На 17.09.2015 г. в конферентната зала на новооткрития Информационно-културен център се проведе заключителна пресконференция по проект №DIR-51011116-32-87 “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” и официалната церемония по откриване на обектите, предмет на проекта. Сред официалните гости на пресконференцията бяха г-жа Донка Михайлова, Кмет на Община Троян; г-н Николай Пенев, представляващ ДЗЗД „Траянус”, гр. София; представители на строителния надзор, инж. Тонимир Гечев, управител на ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян, Асоцииран партньор по проекта; г-жа Вера Добрева, Директор на Дирекция „Планиране и проекти“ в Община Троян и ръководител на проекта; екип за управление на проекта.…
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Остават малко повече от два месеца до крайния срок за приключване на строително монтажните работи (СМР) по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ (30.06.2015 г.). В тази връзка, и при подходящи метеорологични условия, усилията на изпълнителя са насочени към възстановяване на настилката на вече готовите участъци от трасето на проекта. Важно е да се отбележи, че Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира единствено и само възстановяването на уличните платна и тротоари във вида, в който същите са били преди интервенцията по проекта. Не се финансира цялостно преасфалтиране на улици,…
Във връзка с извършване на строително-монтажни работи по улица "Любен Каравелов" е спряно водоподаването поради настъпила авария в 16.30 часа. Работи се по отсраняване на аварията. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 19.00 часа.
Във връзка с извършване на строително-монтажни работи за изграждане на водопровода по проект “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” се спира водоподаването в участъка на ул. „Васил Левски", от кръстовището с ул. „Шипка“ до моста при „ЕЛМА“ АД, както и по ул. „Хан Аспарух“ от 13:00 часа до 17:00 часа на 13.11.2014 г.
На 24 септември 2014 г. започнаха изкопните работи по пътната част за цялостната реконструкция на ул. „Македония“. Изпълнител е „Пътприбор“ ООД – гр.София. Ще бъде извършена смяна на основата на пътя, бордюрите и ще се положи нова трипластова настилка. В момента по ул. „Симеон Велики“ са пред завършване два участъка, които не попадат в проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян“, а са част от проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарни мрежи на гр. Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран със средства от държавния бюджет…
24.09.2014 г. – поискано е становище от Агенцията по обществени поръчки, относно законосъобразността от удължаване на срока на договора за извършване на СМР, предвид възникналите непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на проекта, подробно описани в секция „Въпроси и отговори“. Становище е поискано и за удължаване на сроковете на договорите за извършване на строителен надзор и одит на проекта, тъй като са неразривно свързани с изпълнението на СМР.
Изпълнението на проект № DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” е едно от най-големите предизвикателства, както пред местната власт, така и пред гражданите на град Троян, предвид на което Общинската администрация периодично представя на Вашето внимание информация за хода на неговото изпълнение. От началото на изпълнение на строително-монтажните работи изминаха десет месеца. Към настоящия момент изпълнението на проекта е, както следва: Общото изпълнение на строително-монтажните работи е 59,12%. Напълно изпълнен е участъкът от махала „Миревско“ до път III-357 (кв. „Ливадето“, с. Орешак). Строителният процес се осъществява от 14 групи. Своевременно се осигуряват…
Нагоре