Обръщение на Кмета Донка Михайлова към гражданите на Троян (08.04.2015 г.)

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Остават малко повече от два месеца до крайния срок за приключване на строително монтажните работи (СМР) по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ (30.06.2015 г.).

В тази връзка, и при подходящи метеорологични условия, усилията на изпълнителя са насочени към възстановяване на настилката на вече готовите участъци от трасето на проекта.

Важно е да се отбележи, че Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ финансира единствено и само възстановяването на уличните платна и тротоари във вида, в който същите са били преди интервенцията по проекта.

Не се финансира цялостно преасфалтиране на улици, както и възстановяване на тротоари с полагане на нови тротоарни плочи и бордюри.

Предвид на посоченото, задължението на изпълнителя ДЗЗД „Траянус“, гр. София, се свежда до това да възстанови участъците, върху които е извършвал строително монтажни работи, във вида, в който те са били преди интервенцията.

Така например, ако интервенцията е върху улично платно, след приключване на СМР, се асфалтира само частта на интервенцията. Ако е направено прокопаване в тротоар, същият се възстановява само в частта на прокопаването.

Ръководството на Община Троян напълно разбира, че предвиденото по проекта възстановяване на разрушените асфалтова настилка и тротоари не може да удовлетвори потребностите от осигуряване на безопасна и естетична градска среда.

В тази връзка, през изминалата 2014 г., бяха привлечени допълнителни средства от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, с които бяха извършени важни ремонтни дейности, като: реконструкция на ул. „Македония“; реконструкция на ул. „Симеон Велики“; основен ремонт на част от ул. „Спас Бояджиев“; рехабилитация на част от ул. „Радецки“; рехабилитация на ул. „Здравец“; рехабилитация на тротоари в кв. „Ливадето“ и рехабилитация на местен път в кв. „Миревско“.

Естествено усилията ни не спряха до тук.

Продължават да се търсят начини и средства за възстановяване на засегнатата от проекта улична мрежа.

Водена от това, Общинската администрация разработи тригодишна Програма за поетапно възстановяване на уличната мрежа, свързана с изпълнението на проекта.

Програмата е приета от Общинския съвет – Троян и започна нейното поетапно изпълнение, първата крачка от което е изработването на съответните технически проекти.

Уверявам Ви, че Общинската администрация полага и ще продължи да полага всички усилия за превръщането на град Троян и общината в едно по-добро място за живеене.

Постигането на тази цел не би била възможна без взаимните усилия на администрацията и гражданите.

Администрацията, чрез законовите лостове и механизми, и гражданите, чрез активна гражданска позиция и разбиране, че нещата не могат да се случат изведнъж, а с последователни и целенасочени действия.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Нагоре