На 09.10.2014 г. се затваря за движение участък от улица "Радецки"

Във връзка с реализацията на проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" от 09.10.2014 г. се затваря за движение участък от улица "Радецки" - от кръстовището с улица "Бочо Донев" до кръстовището с улица "Симеон Велики"

Нагоре