Информация относно проект: "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" (03.02.2015 г.)

Във връзка с реализацията на проект: "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" от 04.02.2015 г. се затваря за движение кръстовището на ул. "Любен Каравелов" с ул. "Радецки".

Нагоре