Във връзка с реализацията на проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" се затваря за движение на МПС участъкът от улица "Васил Левски" - от кръстовището при моста за "ЕЛМА" АД до кръстовището с улица "Кирил и Методий" от 16.04.2015 г. до 22.04.2015 г.
Информираме Ви, че поради извършване на строителни монтажни работи по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, в периода от 06.04.2015 г. до 07.04.2015 г. включително, се затваря за движение на моторни превозни средства кръстовището на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Радецки“, гр. Троян.
Уважаеми съграждани, Във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, през 2014 г. в кв. „Ливадето“ бяха осъществени предвидените по проекта строителни работи. В края на миналата година същите бяха преустановени, поради следните причини: Възникнала необходимост от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А“ в участъка от „Служба 308“ до мах. „Дудевска“; Отвеждане на заустените канализационни води от вече изградените сградни канализационни отклонения; Предстоящия зимен период и нормалната експлоатация на пътната мрежа в кв. „Ливадето“. Процедурите по разрешителния режим на изместването трасе приключиха, в резултат на което е…
Информираме Ви, че във връзка с продължаване на строително-монтажните работи за изграждане на водопроводна мрежа по ул. "Яворов", в периода от 10.03.2015 г. до 13.03.2015 г. е възможно временно преустановяване на водоподаването в района на ж.к. "Буковец" в интервала от 8:00 до 18:00 часа.
Информираме Ви, че във връзка с продължаване на строително-монтажните работи за изграждане на водопроводната мрежа по ул. „Любен Каравелов“, в периода от 21.01.2015 г. до 28.02.2015 г. е възможно временно преустановяване на водоподаването в интервала от 8.00 до 18:00 часа.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, През изминалата година, строителният процес, както и цялостното изпълнение на проекта, бяха съпътствани от редица проблеми, по-съществените от които се изразяваха в следното: Необходимостта от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А” и свързаните с това процедури; Значителните количества валежи, които многократно поставяха строителя до невъзможност да изпълнява задълженията си; Спрените плащания по ОПОС;
Нови участъци, в които започват строително монтажни работи: ул. „Любен Каравелов“ – от ул. „Васил Левски“ до ул. „Минко Радковски“; ул. „Еделвайс“ – от ул. „Охрид“ до ул. „Стара планина“; ул. „Вежен“ Продължава възстановяването на пътната настилка в следните участъци: ул. „Васил Левски“ – от бензиностанция „Йоана“ до „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ ЕООД, и от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Радецки“; ул. „34-ти Троянски полк“ - от ул. „Симеон Велики“ до трафопоста на СОУ „Васил Левски“; ул. „Криволак“; в процес на подготовка за асфалтиране е ул. „Здравец“ - от ул. „Стефан Караджа“ до ул.…
Поради авария на водопровода е спряно водоподаването в участъка на ул. "Стефан Караджа" от ул. "Архимандрит Макарий" до ул. "Симеон Велики." В рамките на работния ден същото ще бъде възстановено.
Уважаеми съграждани, В периода от 17.11. до 21.11.2014г. ще се извършат строително монтажни работи във връзка с подготовката и полагането на асфалтови пластове по следните улици: Ул. „Симеон Велики“, в участъка от ул. „34-ти Троянски полк“ до пресечката с ул. „Христо Смерненски“; Ул. „Македония“, в участъка от кръстовището с ул. „Балкан“ до кръстовището за „Калинел“; Ул. „Радецки“, в участъка от ул. „Симеон Велики“ до ул. „Арх. Макарий“; Ул. „Здравец“, в участъка от ЦДГ „Буковец“ до пресечката с ул. „Канъчка“; В тази връзка, умоляваме гражданите във времето от 08.00ч. до 17.00ч. да не паркират личните си автомобили по улиците, по които…
След нормализиране на метеорологичната обстановка, строително монтажните работи по Водния цикъл на град Троян бяха възобновени и към настоящия момент се работи активно по възстановяването на пътната настилка във вече готовите участъци. Изцяло е възстановена пътната настилка в участъците: По ул. „Симеон Велики“ - от кръстовището с ул. „34-ти Троянски полк“ до кръстовището с ул. „Христо Смирненски“; По ул. „Генерал Карцов“ - от дере „Дъскотина“ до моста на „Витекс“ АД; По ул. „Васил Левски“ - от моста при „Елма“ АД до кръстовището с ул. „Радецки“; По ул. „Минко Радковски“ - от ул. „Незабравка“ до ул. „Христо Ботев“. Положен е първи…
Страница 1 от 2
Нагоре