Община Троян приключи със строително-ремонтите дейности по улиците „Радецки“ и „Димитър Гимиджийски“

По улица „Радецки“, в участъка от ул. „Незабравка“ до ул. „Бочо Донев“, напълно приключиха строителните дейности по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

Изпълнени са 260 метра канализационна мрежа с прилежащите сградни канализационни отклонения и 330 метра водопроводна мрежа със съответните сградни водопроводни отклонения.

В същия участък приключи и текущият ремонт по проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран от Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Движението за моторни преводни средства по улицата, до ул. „Бочо Донев“, е възстановено напълно, включително до „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Троян.

В останалия участък от улицата, от ул. „Бочо Донев“ до ул. „Симеон Велики“, се изгражда Канализационен колектор VII. Към настоящия момент са изпълнени 60 метра канализационна мрежа, остават за изпълнение 100 метра от канализационната мрежа и 70 метра водопроводна мрежа.

След приключване на строителните работи, асфалтовата настилка в този участък също ще бъде възстановена и ще се извърши текущ ремонт по Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“.

Напълно приключиха строително-ремонтните дейности по улица „Димитър Гимиджийски“, по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

Изпълнени са 266 метра канализационна мрежа с прилежащите сградни канализационни отклонения и 214 метра водопроводна мрежа със съответните сградни водопроводни отклонения.

Към настоящия момент се извършва възстановяване на асфалтовата настилка. При подходящи атмосферни условия, дейността ще приключи до 17.10.2014 г.

Нагоре