В ход е възстановяването на участъци, след строително-ремонтни дейности по Водния цикъл на град Троян

По улица „Христо Смирненски“, в участъка от ул. „Захари Зограф“ до ул. „34-Троянски полк“, напълно приключи изграждането на канализационната мрежа, заедно със сградните канализационни отклонения. Изпълнени са 200 метра канализационна мрежа. В същия участък започна възстановяването на пътната настилка, като към момента се полага първия асфалтов пласт.

В участъка от ул. „34-Троянски полк“ до ул. „Симеон Велики“ продължава изграждането на канализационната мрежа, като са изпълнени 240 метра. Остават за изпълнение 100 метра канализационна мрежа със съответните сградни канализационни отклонения. Този участък е затворен за преминаване на МПС до приключване на строително-монтажните работи.

 

Изцяло приключиха строително-монтажните работи по улица „Захари Зограф“, по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

Изпълнени са 209 метра канализационна мрежа с прилежащите сградни канализационни отклонения.

Напълно възстановена е пътната настилка в участъка от ул. „34-Троянски полк“ до ул. „Симеон Велики“. В останалата част от улицата е положен първи пласт на асфалтовата настилка.

Приключи изграждането на канализационната и водопроводната мрежи, заедно с прилежащите сградни канализационни и водопроводни отклонения, по улица „34-ти Троянски полк“. Изпълнени са общо 654 метра канализационна и водопроводна мрежи.

Възстановена е пътната настилка в участъка от ул. „Захари Зограф“ до трафопоста на СОУ „Васил Левски“. В останалия участък от улицата предстои подготовка и възстановяване на пътната настилка.

Дейностите по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ по улица „Незабравка“, в участъка от ул. „Минко Радковски“ до ул. „Кирил и Методий“, приключиха. В посочения участък е възстановена и пътната настилка. В процеса на работа са изпълнени 90 метра канализационна мрежа със съответните канализационни отклонения.

Участъкът от улица „Минко Радковски“, от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Незабравка“, също бе включен в проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“. По него са изградени канализационната и водопроводната мрежи със съответните съоръжения и са изпълнени общо 196 метра канализационна и водопроводна мрежа. Към настоящия момент е положен първи пласт на асфалтовата настилка.

В изпълнение на проекта, в участъка от ж.к. „Буковец“ до ул. „Стефан Караджа“, канализационната мрежа е изпълнена изцяло, заедно с прилежащите сградни канализационни отклонения, като след приключване на строителните работи пътната настилка е възстановена. Изпълнени са 347 метра канализационна мрежа.

В участъка от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Радецки“ към 17.10.2014 г. се извършват довършителни работи по канализационната мрежа, след което настилката ще бъде възстановена.

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ предвижда текущ ремонт по улица „Здравец“.

Нагоре