На какъв етап е изпълнението на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“?

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През изминалата година, строителният процес, както и цялостното изпълнение на проекта, бяха съпътствани от редица проблеми, по-съществените от които се изразяваха в следното:

 • Необходимостта от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А” и свързаните с това процедури;
 •  Значителните количества валежи, които многократно поставяха строителя до невъзможност да изпълнява задълженията си;
 • Спрените плащания по ОПОС;

Посочените проблеми, както и дадената от ОПОС възможност, доведоха до удължаване на срока на всички подписани в изпълнение на проекта договори, като срокът за изпълнение на строително монтажните работи (СМР) беше удължен до 30.06.2015 г.

Подписано беше Допълнително споразумение към Договора за безвъзмездна финансова помощ, съгласно което всички дейности по проекта следва да приключат до 31.10.2015 г.

В края на 2014 г. по-голямата част от проблемите бяха решени:

 • Приключиха съгласувателните процедури за изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А”;
 • Възобновени бяха плащанията по ОПОС;
 • Ритмично се разглеждат и верифицират подаваните от Община Троян искания за средства.

Посоченото създаде предпоставки за активизиране на строително монтажните работи по проекта.

Към настоящия момент, общото изпълнение на СМР е 84,64%.

Остават за изпълнение 15,36% от предвидените по проекта СМР, както следва:

Активно започна работа по изграждането на водопровод и канал в следните участъци:

 • ул. „Вежен“;
 • ул. „Любен Каравелов“:
  - от ул. „Васил Левски“ до ул. „Радецки“;
  - от ул. „Минко Радковски“ до ул. „Кирил и Методий“;
  - от ул. „Стара планина“ до ул. „Тома Хитров“;
 • ул. „Еделвайс“;
 • ул. „Стефан Караджа“;
 • ул. „Канъчка“;
 • ул. „Васил Левски“ – преминаване под дере „Буковски дол“;
 • изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А” по пътя между „Служба 308“ и махала „Дудевска“.

Поетапно ще се довършват СМР в следните участъци:

 • ЦГЧ – от паркинга при Общината до ул. „Генерал Карцов“ (зад НЧ „Наука – 1870“);
 • ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Феликс Каниц“ до ул. „Тома Хитров“;
 • ул. „Професор Шипковенски“;
 • ул. „Бочо Донев“;
 • ул. „Минко Марковски“;
 • ул. „Пейо Яворов“;
 • ж.к. „Търсата“; ж.к. „Буковец“;
 • ул. „Незабравка“.

След приключване на СМР ще бъдат възстановени всички настилки и тротоари, засегнати от строителните работи, както и почистени всички терени в районите на извършваното строителството.

Нагоре