От 16.04. до 22.04.2015 г. се затваря за движение на МПС участък от улица "Васил Левски"

Във връзка с реализацията на проект "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян" се затваря за движение на МПС участъкът от улица "Васил Левски" - от кръстовището при моста за "ЕЛМА" АД до кръстовището с улица "Кирил и Методий" от 16.04.2015 г. до 22.04.2015 г.

Нагоре