Запитване от гражданин: Кога ще приключи ремонта на улиците в ж.к. "Буковец", и ще започне тяхното асфалтиране? Улицата ли продължава на поляната в ж.к. "Буковец" над ЦДГ "Буковец", другата улица в квартала ще продължи ли през поляната? Каква ще бъде съдбата на тази поляна? Ще се осъществят ли строежи по нея?
По проекта за втори етап на Водния цикъл се предвижда изграждането на 5 дъждопреливника, целта на които е при проливен дъжд да отвеждат дъждовната вода от улиците в реката. Такова съоръжение, което представлява голяма стоманобетонна шахта, се изгражда в момента при Елпромския мост. Дъното вече е отлято, монтира се армировката и се отливат стените. Необходимо е бетонът да добие необходимата якост, като максималният срок за това е 28 дни. Предвижда се през месец октомври кръстовището да бъде отворено.
В момента се работи в частта от ул. „Балкан“ в посока „Мебел“. Изгражда се канализацията и сградните канализационни отклонения. Прогнозата е, че дейностите по Водния цикъл по ул. “Македония“ ще приключат до 3 - 4 седмици при подходящо за работа време. В началото на седмицата започнаха изкопните работи по пътната част за цялостна реконструкция на ул.“Македония“. Тази дейност е по част от проекта на общината по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Там където са приключили изкопните работи, в момента се нареждат бордюрите и ще започне полагането на тротоарните плочи. Основата на пътя ще бъде сменена и…
Нагоре