Виждам, че по „Македония“ се извършват различни дейности. Какво точно се прави там в момента?

В момента се работи в частта от ул. „Балкан“ в посока „Мебел“. Изгражда се канализацията и сградните канализационни отклонения. Прогнозата  е, че дейностите по Водния цикъл по ул. “Македония“ ще приключат до 3 - 4 седмици при подходящо за работа време.

В началото на седмицата започнаха изкопните работи по пътната част за цялостна реконструкция на ул.“Македония“. Тази дейност е по част от проекта на общината по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Там където са приключили изкопните работи, в момента се нареждат бордюрите и ще започне полагането на тротоарните плочи. Основата на пътя ще бъде сменена и ще се положи нова трипластова настилка.

До този момент е изпълнено изграждането на водопроводната мрежа  със сградните водопроводни отклонения по цялата ул. „Македония“ е изпълнено.

В частта от ул. “Ген. Карцов“ до ул. “Балкан“ е изграден вече основният канализационен колектор, сградните канализационни отклонения и уличните оттоци за дъждовните води. На практика дейностите по Водния цикъл на ул.“Македония“ са приключили от ул.“Карцов“ до ул.“Балкан“.

Нагоре