Какви дейности се извършват по главната улица при елпромския мост?

По проекта за втори етап на Водния цикъл се предвижда изграждането на 5 дъждопреливника, целта на които е при проливен дъжд да отвеждат дъждовната вода от улиците в реката. Такова съоръжение, което представлява голяма стоманобетонна шахта, се изгражда в момента при Елпромския мост. Дъното вече е отлято, монтира се армировката и се отливат стените. Необходимо е бетонът да добие необходимата якост, като максималният срок за това е 28 дни. Предвижда се през месец октомври кръстовището да бъде отворено.

Нагоре