Кога ще приключи ремонта на улиците в ж.к. "Буковец", и ще започне тяхното асфалтиране?

Запитване от гражданин:

Кога ще приключи ремонта на улиците в ж.к. "Буковец", и ще започне тяхното асфалтиране? Улицата ли продължава на поляната в ж.к. "Буковец" над ЦДГ "Буковец", другата улица в квартала ще продължи ли през поляната? Каква ще бъде съдбата на тази поляна? Ще се осъществят ли строежи по нея?

Отговор на администрацията:

Изкопните дейности в ж.к. „Буковец“ вече приключиха. Възстановяването на асфалтовата настилка е планирана за последната седмица на месец октомври 2014 г. Съгласно регулационния план на ж.к. „Търсата“, град Троян, на така наречената „поляна“ са предвидени две улици и парцели, отредени „За жилищно строителство и гаражи“.

Нагоре