Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Достъп до обществена информация
Брой подкатегории: 2
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Достъп до обществена информация Файлове: 16
Подкатегории:
Законово основание за поддържаните регистри Файлове: 2
Информация предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Файлове: 0
Файла:
Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 06-02-2012 11:59:52
Размер 214.5 KB
Изтегляне 801
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 29-01-2014 11:19:31
Размер 94 KB
Изтегляне 614
Заявление за достъп до информацията

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 04-03-2014 18:34:20
Размер 792.5 KB
Изтегляне 614
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 31-03-2015 17:32:34
Размер 94 KB
Изтегляне 540
Вътрешни правила по ЗДОИ

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 31-03-2015 17:33:00
Размер 519.98 KB
Изтегляне 670
Заповед № 4 /04.01.2016 за служител отговарящ за достъп до обществена информация

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 09-03-2016 11:04:32
Размер 32.77 KB
Изтегляне 435
Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Троян през 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 16-03-2016 12:32:32
Размер 94 KB
Изтегляне 364
Наръчник - "Програма Достъп до информация"

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 15:56:09
Размер 218.75 KB
Изтегляне 332
Ред за предоставяне на информация за ПОВТОРНО ползване

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 16:20:10
Размер 114.08 KB
Изтегляне 326
Такси за повторно използване на информация

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 16:41:56
Размер 71.65 KB
Изтегляне 354
Ред за достъп до публичните регистри, водени в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 16:45:52
Размер 240.3 KB
Изтегляне 369
Категории на информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Изтегляне 
Изтегляне

Община Троян не работи с категории информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 16:49:10
Размер 0 B
Изтегляне 458
Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 02-06-2016 16:52:39
Размер 122.89 KB
Изтегляне 457
Списък на категориите информация,подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 19-07-2016 09:32:08
Размер 208.18 KB
Изтегляне 482
Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в община Троян през 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 23-01-2017 16:06:19
Размер 156.47 KB
Изтегляне 226
Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне
Създаден
Размер
Тегления
Дата 25-01-2017 18:35:59
Размер 434.13 KB
Изтегляне 237